آموزش حضوری

کلاسهای آموزشی بهسا با بهترین امکانات، جدیدترین منابع آموزشی منطبق بر نیاز بازار کار در راستای توانمندسازی نیروی کار مورد نیاز صنایع و کسب و کارهای کوچک و بزرگ و همچنین به روز رسانی مدیران ارشد سازمانها با استفاده از مجرب ترین اساتید برگزار میگردد.هدف ما در آکادمی بهسا توسعه و افزایش نفوذ دانش و مهارت در کار و پیشه بوده و کاربردی ترین دوره ها با توجه به منابع روز دنیا که توسط مراکز علمی و دانشگاه های معتبر جهان تدوین شده اند تهیه و ارائه می گردد.

کلاسهای حضوری بهسا با بهترین امکانات آموزشی در محل موسسه و یا در داخل سازمانها با توجه به نیاز آنها قابل برگزاری می باشد.

 

   

مدیریت

مدیریت

   

استاندارد سازی

استاندارد سازی و صنایع

   

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 

فناوری اطلاعات

انگلیسی در تجارت