چگونه می توانم سازمانم را برای فرایند پیاده سازی ISO آماده کنم؟

آماده شدن برای فرایند پیاده سازی و اجرای هر نوعی از استاندارد ایزو می تواند برای بسیاری عظیم و ترسناک به نظر برسد. اینکه هر کسب و کار و یا سازمانی چگونه می تواند برای پیاده سازی استاندارد ایزو آماده شود به فاکتور هایی مانند اندازه و پیچیدگی فرایند هایش، دانش فعلی و فرهنگ سازمانی مرتبط با استاندارد ( کیفیت، محیط زیست، ایمنی و غیره)، میزان بلوغ هر نوع سیستم موجود مرتبط به استانداردی که تصمیم به پیاده سازی دارید و بسیاری چیز های دیگر وابسته است. با توجه به تفاوت های که در کسب و کار ها و سازمان های گوناگون است، چند راهنمایی کوچک وجود دارد که روند پیاده سازی فرایند سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایزو را برای سازمانتان تسهیل می کند که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

 

1- استاندارد مورد نظر را بشناسید

ضروری است که تعدادی از پرسنل الزامات سیستم مدیریت را بدانند. اینکه هر فردی در سازمان شما نسبت به دانستن الزامات یک استاندارد خاص که قرار است پیاده سازی شود حرفه ای باشد، ضرورتی ندارد اما افراد کلیدی سازمانتان باید به طور کامل تمام الزامات استاندارد را بداند و آن را درک کنند.

2- همه از آنچه در حال وقوع است مطلع باشند

فرایند پیاده سازی فقط وظیفه تعداد بخصوصی از افراد سازمان شما نیست. هر فردی از سازمان شما این فرایند را شامل می شود. هر کارگر یا هر کارمندی باید بداند چه چیزی، چرا  درحال اجرایی شدن است، اینکه مزایای آن  برای سازمانتان چیست و آن ها چگونه می توانند در فرایند اجرایی شدن آن شرکت داشته باشند. هنگامی که همه افراد آگاه باشند، با روی باز  حاضر به همکاری در پیاده سازی خواهند شد.

3- وضعیت فعلی سازمانتان را آنالیز کنید

قبل از آغاز پیاده سازی هر نوعی از سیستم مدیریتی ایزو، یک سازمان باید میزان سطح انطباقش با استاندارد را بداند. این موضوع به سازمان اجازه می دهد تا از قبل نقاط قوت و ضعف خود را در ارتباط با سیستم مدیریت ایزو ای که تصمیم به پیاده سازی آن دارد درک کرده و میزان زمان مورد نیاز برای پیاده سازی را تخمین بزند.

4- فرایند هایتان را ترسیم کنید

ساخت و ثبت فرایندهای جاری به منظور شناخت روابط بین بخش ها و چگونگی جریان فرایندها در درون سازمان است. این امر به سازمان این اجاره را خواهد داد تا پیاده سازی شان را توسط فرایند ها و نه فقط بر اساس بخش ها برنامه ریزی کنند.

5- روش اجرایی های موجود و دستورالعمل ها را مرور کنید

همه فرایند ها شامل اطلاعات مستند و نوشته شده ای هستند که روش انجام کار به بهترین نحو را نشان می دهند. سازمان باید فرایند ها که مستند شده و اینکه چه تعداد کاری دستورالعمل دارد را مرور کند. همچنین با مرور این مستندات می توان برای بهبود و توسعه آن برنامه ریزی کرد.

6- برنامه های آموزشی جاری را مرور کنید

برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی سازمانتان را ارزیابی کنید. آموزش و آگاهی یکی از بخش های مهم در پیاده سازی فرایند می باشد و اگر سازمانی آموزش کارکنانش را بررسی نکرده باشد بهترین کار این است که برنامه ای برای اینکه افراد سازمانش به طور کامل آموزش دیده و نسبت به سیاست ها، روش ها، مقررات سازمانشان آگاه شود تعریف کند.

 

موارد ذکر شده برخی از توصیه هایی بود که می تواند به آمادگی یک سازمان در پیاده سازی سیستم ایزو کمک کند. مهمترین جنبه این است که بدانید کل سازمانتان برای یک هدف کار می کند.

محبوبه نحوی

اردیبهشت 95

 

Share this article:

">
امتياز دهيد:
تفاوت های اصلی ایزو 45001:2016 و ایزو18001(OHSAS)
می خواهید بیشتر بفروشید؟ فروشندگان زشت استخدام کنی...

Related Posts