اگر می خواهید طول عمر بیشتری داشته باشید، بعد از بازنشستگی کار کنید

می خواهید زود بازنشسته شوید؟ تحقیقات جدید نشان می دهد که این تصمیم می تواند خطرناک باشد.

مطالعه ای که در دانشگاه "اورگان" انجام گرفته، نشان می دهد که کار کردن بعد از 65 سالگی می تواند منجر به طول عمر بیشتر شده  و بازنشستگی زود هنگام می تواند عاملی برای مرگ زودرس باشد.

با در نظر گرفتن ویژگی های جامعه شناختی، سبک زندگی و وضعیت سلامت، محققان بیان داشتند، آنهایی که حتی یک سال بعد از 65 سالگی به کار ادامه دادند، 11 درصد، ریسک کمتری در مرگ و میر ، در مقایسه با افرادی که در 65 سالگی بازنشسته شدند، داشتند.

"چنکای وو" مسئول ارشد این تحقیق بیان داشت که این مطلب ممکن است برای همه صادق نباشد، اما ما فکر می کنیم که کار کردن، مزایای اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شخص به ارمغان آورده و می تواند بر طول عمر آنها اثر گذار باشد.

در این تحقیق داده های 12000 آزمودنی، از مطالعات مربوط به سلامت و طول عمری که در دانشگاه میشیگان در طی سالهای 1992 تا 2010 انجام گرفته بود جمع آوری شد.  وو، تقریبا 3000 بازنشسته را که تا سال 2010 بازنشسته شده بودند مورد بررسی قرار داد.

در این تحقیق، آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند: بازنشستگان سالم و غیرسالم. 12 درصد از آزمودنی های سالم و 25.6 درصد از آزمودنی های غیر سالم در طی این تحقیق، از دنیا رفتند. اما آنهایی که در هر دو گروه، بیشتر کار کرده بودند، ریسک مرگ و میر در آنها کاهش پیدا کرد.

 

یکی از همکاران این تحقیق، رابرت استاوسکی، بیان داشت که ما رابطه ای بین کار کردن و طول عمر مشاهده کردیم اما به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیاز است چرا که عوامل بسیاری از جمله نحوه زندگی، سلامت و بهزیستی افراد بعد از بازنشستگی وجود دارد که می تواند بر طول عمر اثرگذار باشد.

مبحث زمان بازنشستگی برای سالها محلی برای مجادله بین محققان بوده است.مطالعات بیشماری وجود دارد که نتایج متناقضی درباره حمایت و یا رد بازنشسگی زودهنگام منتشر کرده اند.

نشریه اقتصاد سلامت در سال 2013 مطالعه ای را به چاپ رساند که بیان می داشت:

ترک کار، می تواند استرس را کاهش داده و لذت از زندگی را افزایش دهد و سبب افزایش عمر شود.

از سویی دیگر کار نکردن می تواند منجر به کاهش فعالیت ذهنی و جسمی، کاهش ارتباطات اجتماعی و عوامل بهداشتی شده و گفته می شود که بازنشستگی دیرهنگام می تواند به طول عمر کمک کند.

به هر روی به نظر میرسد که بهتر است بعد از بازنشستگی، افراد به دنبال علایق شخصی رفته و کارهایی که تمایل به انجام آن دارند انجام دهند و کارآفرینی در این مسیر می تواند یک انتخاب مناسب باشد. حتی اگر بازنشسته شد، این بدین معنی نیست که باید کار کردن را متوقف کنید.

به یاد داشته باشید که موفقت می تواند در هر سنی از راه برسد. به "چارلی فلینت" فکر کنید، کسی که IBM را در 61 سالگی بوجود آورد.

Share this article:

">
امتياز دهيد:
پسا برجام تقابل برندهای ایرانی و خارجی، تولید کنند...
چگونه برای یک ممیزی ISO موفق آماده شوم؟