مراحل ایجاد یک برند و اصول مدیریت استراتژیک برندینگ

b2ap3_thumbnail_brand.jpg

هر چه که از آغاز عصر جدید مدیریت میگذرد مدیریت یک سازمان پیچیده تر و نیازمند مهارت ها و دانسته های بیشتری می گردد. در عصر حاضر برندینگ و مدیریت استراتژیک برند یکی از مواردی است که به پیچیدگی های فرایند مدیریت سازمان ها افزوده و مدیران ناگزیرند در این مورد یا راسا و یا از طریق مشاورین مدیریت و شرکت های ارائه دهنده خدمات برندینگ برنامه ریزی و اقدام نمایند.

بازار ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و با توجه به رقابتی بودن بازار و احتمال باز شدن فضای اقتصادی و رقابتی و ورود به بازارهای جهانی این عرصه حساس تر و نیازمند نگاهی کارشناسانه می باشد.

 

نظر به اینکه در هر فضای رقابتی با توجه به تنوع خواسته های مشتریان و محدود شدن بازار وفادار سازی مشتریان و ایجاد حسن تعلق و وفاداری در مشتریان فاکتور بسیار مهمی است  لذا برنامه ریزی استراتژیک برند در کنار راه حل های کوتاه مدت و کمپین های هدفمند می تواند راه گشای مسئله نفوذ در بازار گردد.

با توجه به اینکه  رفتار مشتریان در زمانهای مختلف تغییر کرده و براساس نیازهای روز و شرایط اقتصادی ممکن است در فضای رقابتی برندهای جهانی را بر برندهای محلی ترجیح دهند نگاه ویژه به رفتار شناسی مشتریان و برنامه ریزی دقیق بر اساس فاکتورهای تحقیقاتی که بصورت مداوم بازخوردهای مشتریان را به صاحب برند منتقل نمایند امری ضروری است. بر همین اساس اولین گام در برندسازی رسیدن به یک نگاه جامع و هدفمند که در برگیرنده روش های ارتقای برند، نفوذ مشتریان و برطرف نمودن نیازهای مشتری است، می باشد.

 هدف از برنامه ریزی استراتژیک برند ارتقا برند در اذهان مشتریان و افزایش ارزش نام تجاری در رقابت با دیگر ارائه دهندگان کالا یا خدمات است. مدیریت برند باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا بر کیفیت و وجه تمایز برند شما تاکید نموده و موجب شود مشتریان در یک فضای رقابتی محصول شما را بر دیگر محصولات مشابه ترجیح دهند.

 یادآوری این نکته ضروری است که استراتژی، برنامه ریزی و مدیریت برند شما باید مبتنی بر خواسته ها و رضایت مشتری باشد و حتما استراتژی شما باید شامل روش های تدوین شده ای برای 1) ارزیابی 2) نیازسنجی از مشتریان باشد.

 در صورت وجود چنین استراتژی که همزمان با ارتقا برند، کیفیت و اطلاع رسانی بر روی رضایت مشتریان نیز تمرکز نمایند، می توان گفت که ارزش برند و نفوذ بر مشتریان و نهایتا افزایش سطح فروش امکانپذیر خواهد بود.

 در همین راستا براساس مطالبی که ذکر شدبه نظر بنده قبل از هر اقدامی در استای انتخاب نام تجاری، طراحی لوگو و شعارهای تبلیغاتی می بایست مراحل تحقیق بازار، برنامه ریزی استراتژی برند  و نگاه ویژه بر نیاز مشتریان انجام شده و در راستای تحقق همان استراتژی و در جهت توسعه بازار و هویت سازی برای برند شناسه های برند طراحی و تدوین گردد.

 به یاد داشته باشید که صرف داشتن استراتژی، لوگو و یا طرح های تبلیغاتی به معنی ارتقا برند ما نبوده و نحوه اجرا و ارائه خدمات براساس شخصیت ایجاد شده برای برند فاکتوری اساسی در گسترش و توسعه برند ما میباشد و این موضوعی است که همیشه به عنوان یک مشاور برندینگ و مدیریت به مشتریان خود اعلام نموده و خواسته ام که سیستم های ارائه خدمات و ارتباط با مشتریان شرکت هایی که تمایل به ارتقا برند خود دارند با استراتژی و هویت برند آنها تطابق داشته باشد. یک اجرای بد میتواند حتی با بهترین استراتژی بدترین نتایج را به دنبال داشته باشد، لذا نگاه ویژه به نحوه اجرا میتواند ضامن ایجاد ذهنیت مثبت برند شما در مشتریان و ارتقا نام تجاری شما گردد.

وحید زارعی

اردیبهشت 94

 

Share this article:

">
امتياز دهيد:
افزایش بازدید و فروش با بهینه سازی سایت در موتورها...
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود مستمر

Related Posts