محمد حسین انصاری

مهارت های ضروری برای مدیریت منابع انسانی

b2ap3_thumbnail_86802151.jpgهنگام مصاحبه جهت جذب یک نیروی جدید، مدیران منابع انسانی، افراد را با لیستی از مهارت ها و ویژگی های شخصیتی مشخصی که مورد نیاز شغل است، می سنجند. حالا اجازه دهید از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم و ببینیم که برای استخدام یک متخصص منابع انسانی، چه مهارت های کلیدی نیاز است.

این مهارت ها بواسطه سالها کار و مطالعه و استفاده از تجارب مدیران بزرگ در زمینه مدیریت منابع انسانی به دست آمده است. ممکن با این موارد موافق یا مخالف باشد، ولی به هر روی، این مطالب می تواند گستره جدیدی از دانش را در مقابل شما ترسیم کند.

مهارت اول: سازماندهی

مدیریت منابع انسانی باید دیدگاه منضبط و سازماندهی شده داشته باشد. فایل های سازمان بندی شده، مهارت مدیریت زمان قوی و کارایی شخصی، موارد مهمی برای اثرگذار بودن مدیریت منابع انسانی است. مدیران منابع انسانی با زندگی و شغل افراد سروکار دارند، و زمانی که مدیری به کمک در زمینه مواردی نظیر پاداش یا نتبیه یا حل مسئله احتیاج دارد، مدیر منابع انسانی باید موارد خواسته شده را آماده داشته و  به سرعت و دقت به مدیر ارائه نماید.

امتياز دهيد:

Share this article:

">
محمد حسین انصاری

5 عادت غلط در مصاحبه های شغلی

b2ap3_thumbnail_2_20150724-090513_1.jpgداشتن یک رزومه قوی چه محاسنی دارد؟ در یک دید بلند مدت، هدف نهایی، داشتن یک شغل خوب و قابل قبول است. اما یک مرحله بسیار مهم دیگر در این فرآیند وجود دارد. قبل از اینکه رزومه شما بتواند برایتان شغلی دست و پا کند، حتما باید بتوانید از مصاحبه شغلی پیروز خارج شوید. مصاحبه ای که حتما موانع بالقوه ای در پیش پای شما خواهد گذاشت.

برخی جویندگان کار به خوبی از پس مصاحبه برمی آیند. آنها در ارائه و عرضه کردن خود، خوب عمل می کنند و در صحبت کردن درباره خود و توانایی هایشان مسلط و راحت هستند. اما برای بسیاری، مصاحبه می تواند تهدید آمیز باشد. مصاحبه شغلی، جایی است که شاید سوالات گیج کننده باشند اما شما فرصت دارید تا تأثیر قدرتمندی بر مصاحبه گران داشته و در این رقابت پیروز خارج شوید.

بسیاری از جویندگان کار ، عادات بدی در مصاحبه های شغلی دارند و البته این عادت ها می تواند شانس شما را برای به دست آوردن شغل به شدت کاهش داهد. با شناخت این عادات بد می توانید از آن ها آگاه شده و آن ها را کنار بگذارید.

امتياز دهيد:

Share this article:

">