محمد حسین انصاری

اصول مدیریت جانشین پروری

تحقیقات نشان می دهند که افراد مستعد، سازمانی را به دو منظور انتخاب می کنند، آینده شغلی و موفقیت های ادامه دار سازمان. در حقیقت، کیفیت برنامه ریزی جانشین پروری و موفیت های ادامه دار سازمان به شدت به هم وابسته هستند. یکی از عوامل موفقیت سازمان هایی که برنامه جانشین پروری موثری را توسعه داده و اجرا می کنند این است که این قبیل سازمان ها، چند اصل کلیدی برنامه ریزی جانشین پروری را شناخته و رعایت می کنند. این اصول در ادامه معرفی می شوند.

1- بدانید در حال برنامه ریزی چه چیزی هستید

طرح جانشین پروری یک استراتژی ضروری برای استفاده بهینه از استعدادهای سازمانیست. جانشین پروری، فرآیند شناخت و تعیین استعدادها و افراد توانمند برای پست ها یا گروهی از پست ها کلیدی می باشد و توسعه شغلی و فعالیت های پس از آن، بر اساس این طرح انجام می گیرد. به یاد داشته باشید که طرح های جانشین پروری، تمام پست ها و شغل های سازمان را در برگرفته و تنها برای شغل های مدیریتی استفاده نمی شوند. زمانی که یک طرح جانشین پروری را برای سازمان طراحی می کنید، بدانید این طرح ها جزیی از فعالیت های توسعه سازمان و افراد شایسته درون سازمان می باشد.

امتياز دهيد:

Share this article:

">
محمد حسین انصاری

مدیریت استعداد و جانشین پروری

b2ap3_thumbnail_1_20150902-045010_1.jpgمدیریت جانشین پروری، مجموعه جامعی از فرآیندهای ارزیابی و توسعه می باشد که از جذب، توسعه و حفظ افراد با استعداد در سمت هایی از سطح مبتدی تا مدیریت ارشد را شامل می شود. بهینه سازی موثر استعداد، نیاز به توصیف شفاف اولویت های استراتژیک سازمان و ظرفیت های مورد نیاز دارد. مدیریت استعداد در یک چرخه از ارزیابی، رشد و به کارگیری استعداد قرار می گیرد که شامل شناسایی و توسعه استعدادهای داخلی و همچنین انتخاب استعدادهای جدید خارج از سازمان می شود.مدیریت جانشین پروری دامنه وسیعی از روش های ارزیابی عمکلرد را با هم ادغام کرده و اطلاعات درباره عملکرد داوطلبان و کارمندان را از چندین منظر جمع آوری می کند.

برنامه های مدیریت جانشین پروری می تواند کارکنان و داوطلبان از رده بالای سازمانی تا پایینترین رده های سازمان را شامل شود. بسته به اندازه سازمان یا موقعیت مورد بررسی، ممکن است رویکردهای متفاوتی به مدیریت جانشین پروری و استعداد و همچنین به انواع فرصت های فراهم شده برای کارکنان و داوطلبان برای بدست آوردن مهارت، دانش و قابلیت های خاص اتخاذ شود.

جهت داشتن یک سیستم مدیریت جانشین پروری موثر، چند اصل کلیدی وجود دارد.

  • این سیستم باید حمایت صریح مدیریت ارشد و کارکنان را دریافت کند.
  • انعطاف پذیر و در راستای برنامه های استراتژیک سازمان باشد.
  • توسط یک فرآیند بازبینی کامل منابع انسانی تکمیل شود.
  • با دیگر سیستم های منابع انسانی یکپارچه شده باشد.
  • بر جوابگویی و پیگیری تأکید داشته باشد.
  • بر روی صلاحیت های توسعه یافته کارکنان بنا نهاده شده باشد.

مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری باید یک مولفه جدایی ناپذیر از چارچوب برنامه ریزی منابع انسانی و استراتژیک سازمان و همسو با نیازهای سازمانی در حال و آینده باشد. این مدیریت باید با تحلیلهای دقیق به دیگر روندهای مدیریت منابع انسانی از قبلی، استخدام، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه، توسعه رهبری و برنامه ریزی شغلی متصل شود.

اگرچه هر سازمانی الزامات متفاوتی برای سیاست ها و فرآیندهای مدیریت استعداد و جانشین پروری خود خواهد داشت ولی برخی مولفه های اساسی برای توسعه یک فرآیند مناسب وجود دارد. شش مرحله زیر، می تواند چارچوبی برای طراحی و اجرای مدیریت جانشین پروری فراهم آورد:

امتياز دهيد:

Share this article:

">