محمد حسین انصاری

فرآیند فروش، باید جزیی از استراتژی بازاریابی باشد

 

b2ap3_thumbnail_coaching_sales_process.jpgبازاریابی تنها بخشی در سازمان نیست که وظایف بازاریابی را برعهده دارد. فرآیند فروش، به طور معناداری در طی زمان به سبب تغییر در رفتار خریداران و رفتار بازار ، دگرگون شده و نیاز دارد که ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و دقیقی با اعمال بازاریابی داشته باشد. تطبیق فرآیند و فعالیت های مربوط به فروش با استراتژی بازاریابی، کلیدی است که شما را از به نتیجه رسیدن فعالیت های بازاریابی سازمان مطمئن می سازد.

زمانه عوض شده است

درگذشته، فروش، فروشنده محور بود. فروشندگان به معرفی و تبلیغ محصولات خود به تمام افراد در دسترس می پرداختند و خودشان به شناخت نیازهای مشتریان و رفع آن اقدام می کردند. آنها، محصول را به خاطر خودشان(فروشنده) می فروختند نه برای خریدار. امروزه، خریداران آگاه شده اند، و چنین تاکتیک ها و فعالیت هایی اثر چندانی بر رفتار خرید آنها ندارد. در حقیقت، کمتر از نیمی از تصمیم خرید خریداران، قبل از تعامل با فروشندگان اتخاذ می شود.

امتياز دهيد:

Share this article:

">