محبوبه نحوی

چگونه برای یک ممیزی ISO موفق آماده شوم؟

مهم نیست چه تعداد ممیزی را از سر گذرانده باشید، دانستن اینکه فردی برای ارزیابی فعالیت های شما می آید، همیشه تنش و اضطراب ایجاد می کند. در این مقاله توصیه هایی برای رهایی از این ترس و آماده شدن برای یک ممیزی ایزو موفق - فارغ از اینکه کدام سیستم استاندارد کیفیت را برای سازمان خود پیاده سازی کرده اید- اشاره می کنم.

1- آماده سازی کارکنان

  • خط مشی کیفیت سازمانتان را مرور کنید و مطمئن شوید که همه آن را درک کرده اند. نیاز نیست که کارکنانتان آن را از بر کنند، اما آن ها باید درک روشنی از آنچه سازمان از لحاظ کیفیت متعهد است داشته باشند.

اهداف کیفیت را برای کارکنانتان مرور کنید. کارکنان باید بدانند که اهداف کیفی سازمان شما چیست و چگونه می توانند به شما در رسیدن به آن کمک کنند. آنها باید بدانند و بتوانند چگونگی تاثیر فعالیت های روزانه بر این اهداف را تشریح کنند.

امتياز دهيد:

Share this article:

">