مکاتبات

سیستم های اتوماسیون مکاتبات ابزاریست کارآمد برای حذف فیزیکی کاغذها و بایگانی ها و یا کاهش مکاتبات کاغذی تا حد ممکن که علاوه بر کاهش هزینه های بایگانی و ملزومات مکاتبه فواید بسیار زیادی را برای سازمان ها به دنبال دارد.

استفاده از یک نرم افزار اتوماسیون مکاتبات با بالا بردن سرعت گردش مکاتبات این امر را تسهیل بخشیده و فرایندهای اضافه را حذف و به شکل قابل ملاحظه ای محرمانه بودن و امنیت را افزایش میدهد، یک نرم افزار اتوماسیون مکاتبات استاندارد ابزاریست یکپارچه که با توجه به چارت سازمانی و گردش مکاتبات در سازمان طراحی و ورود، نظارت، بازیابی، جستجو، مشاهده و پیگیری اسناد را امکان پذیر میسازد.

گروه بهسا با توجه به دانش کافی و تجربه در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات مشاوره ای دقیق و کارآمد را در راستای توسعه پیاده سازی و انتخاب یک نرم افزار مناسب در اختیار شما قرار خواهد داد.