مالی و حسابداری

مشاورین گروه بهسا در حوزه مالی با توجه به تخصص و تجربه در سیستم های مالی و حسابداری با نگاه ویژه به بحث استاندارد بودن سیستم مالی و پیاده سازی یک اتوماسیون مالی در کسب و کار شما می توانند بهترین گزینه ها را از بین نرم افزارهای مختلف موجود در بازار برای شما انتخاب و یا در صورت نیاز با کمک برنامه نویسان و توسعه دهندگان حرفه ای تیم بهسا نرم افزار مورد نیاز را تولید نمایند.

به روز یودن، دقیق بودن و استاندارد بودن سیستم اتوماسیون مالی از یک سو و مطابقت داشتن امکانات نرم افزاری با نیازهای خاص کسب و کار شما مواردی است که فقط یک گروه مشاوره متخصص میتواند در مورد آن اظهار نظر کرده و فروشندگان نرم افزار اصولا با توجه به عدم آشنایی با شرایط گوناگون کسب و کارها و عدم آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت نمیتوانند بهترین گزینه را در اختیار شما قرار دهند.