اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری بهسا

یکی از اهداف گروه بهسا آمیختن فناوری های نوین با کسب و کار و تجارت است آنچه امروزه ملاک چابکی و دسترسی سریع به اطلاعات و کاستن از هزینه ها و صرف زمان کمتر در انجام امور محسوب می شود کاهش فرایندهای سازمانی، تضمین حفظ اطلاعات و حذف بروکراسی اداری، استفاده بهینه از زمان و سیستماتیک کردن فرایندها امور اجرایی خود را دقیق تر و با راحتی بیشترری به انجام رسانند، گروه بهسا با در اختیار داشتن تیم متخصص در حوزه برنامه نویسی و همچنین همکاری با شرکت های فعال و با تجربه در این حوزه نرم افزارهای اتوماسیون را در حوزه های زیر ارائه می دهد.

  

اتوماسیون منابع انسانی

منابع انسانی

  

اتوماسیون مشاوره مالی و حسابداری

مالی و حسابداری

  

اتوماسیون مالی و حسابداری

مکاتبات

  

اتوماسیون ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری