پیاده سازی ISO

پیاده سازی ISO

 آشنایی با انواع استانداردها پیاده سازی ISO
چرا پیاده سازی استاندارد؟
می خواهیم بهتر باشیم ...
3 پرسش اساسی ، 3 پاسخ اساسی تر
ایده ای برای بهبود
این که در کجای این دنیای مجازی و دنیای واقعی هستیم و موقعیت فعلی ما حاصل کدام تلاش ها و یا عدم تلاش ها و یا پیگیری های ماست سوال مهمی ست . نمی توان و نباید از سر پاسخ دادن به این سوال گذشت بی شک هرچه بیشتر و دقیق تر این دو سوال را تحلیل کنیم و در صدد کسب پاسخ های قانع کننده تری برای خود باشیم بیشتر به پیشرفت خود کمک کرده ایم.
 کلیت تفکر بهبود استثناناپذیر و مربوط به تمام پدیده هاست کافی ست مطمئن شوید این روزها پیچیدگی همه فعالیت های کوچک و بزرگ روز افزون است.
حالا سوال سوم : برای بهبود کسب و کارتان چه ایده ای دارید ؟
اگر به اندازه کافی دغدغه بقا، پویایی و پیشرفت کسب و کار و سازمانتان را دارید حتما تابحال مشکلات اصلی پیش رویتان را شناسایی نموده اید مشکلاتی که با توجه به دلایل بالا هر لحظه به تنوع، تعدد و حجم آنها افزوده می گردد .
استاندارد یک راه حل دائمی برای یک مشکل تکراری ست
مفهوم استاندارد مربوط به ماقبل تاریخ است! اصولا انسان بدون استاندارد نمی تواند به صورت اجتماعی زندگی کند. مشاهده مصنوعات دست بشر در هر دوره و زمان اولین نشانه از وجود توجه خاص به استاندارد و اندازه گیری می باشد. حضور معنی دار طول ها، مصالح و قابلیت های کمی و کیفی مشخص در آثار یونان قدیم، تخت جمشید و مصر باستان نشان می دهد که باید استاندارد طول مشخص و یا مشخصه های ساخت و دوام وجود می داشته تا در حال حاضر باستان شناسان در پی محاسبه و برآورد و شبیه سازی بر مبنای آنها باشند.
رشد تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات جدید، افزایش تولیدات صنعتی و در نتیجه رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. استاندارد نیز همگام با تحولات روزافزون بشریت رشد نموده و از اشکال اولیه اندازه شناسی و استاندارد محصول این روزها به استانداردهای روش و سیستم تسری یافته است.
مقدمه ای درباره استانداردها
با استفاده از استانداردهای تضمین کیفیت می توانیم کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم
سازمان بین المللی استاندارد ISO (international organization for standardization) استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است استانداردهای ایزو با استانداردهای تضمین کیفیت تفاوت دارد.
استانداردهای کیفیت محصول حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت محصول را بیان می کنند. در حالی که استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند.
به عنوان مثال استاندارد محصول مشخص می کند که محصول ما مشخصه های کمی و قابل اندازه گیری نظیر: اندازه طول، عرض، قدرت،استحکام، دوام، ابعاد، و ...  باید چه مشخصاتی را داشته باشند اما استاندارد تضمین کیفیت ، تشریح می کنند که چگونه فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت محصول و خدمات باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید کنترل شوند.

..

ISO 9001

..

ISO 13485

..

ISO 22000

..

ISO 50001

..

ISO 14001

..

ISO 18001

..

ISO 27001

..

ISO/TS 29000

..

ISO 10015

..

ISO 10002

..

ISO 10004

..

HACCP

..

GMP

..

IWA 2

..

HSE