ISO/TS 29000

ایزو 29000 در واقع ورژنی از ایزو 90001 است که تخصصا برای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی طرح ریزی و اختصاصی شده است.

ایزو 29000 کلیه فرایندهای صنایع گاز،نفت و پتروشیمی را ارزیابی نموده و استانداردهای خاصی را جهت تضمین کیفی فرایندها و بهبود توسعه آن مشخص نموده است.

گواهینامه ISO 27001

گواهینامه ISO 27001

گواهینامه استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

یکی از مهمترین ارکان هر سازمانی اطلاعات جاری و بایگانی شده آن سازمان است، اطلاعات میتواند عامل بقای یک سازمان باشد و خروج اطلاعات محرمانه از یک سازمان گاها ممکن است منجر به از هم پاشیدن آن سازمان گردد، ایزو 27001 یک استاندارد بین المللی مدون است که پیاده سازی الزامات آن تضمینی بر کنترل ایمنی مناسب و افزایش امنیت اطلاعات در سازمان می باشد.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر پایه حفظ محرمانگی، اصالت و در دسترس بودن اطلاعات بنیان گذاری شده است. پساده سازی الزامات ایزو 27001 ریسک های بحرانی اطلاعات سازمان را کاهش داده و دامنه امنیت را افزایش میدهد.


مزایای اخذ گواهینامه ISO 27001:

تحلیل و آنالیز بهسا تحلیل و بررسی و شناخت نقاط بحرانی و خطرات احتمالی در سیستم اطلاعات

تحلیل و آنالیز بهسا کاهش احتمال نفوذ و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات

تحلیل و آنالیز بهسا افزایش ضریب اطمینان به محرمانگی، اصالت و در دسترس بودن اطلاعات

تحلیل و آنالیز بهسا جلب اعتماد مشتریان در مورد حفظ اطلاعات محرمانه آنها

 

گواهینامه ISO 18001

گواهینامه ISO 18001

گواهینامه ایمنی و بهداشت محیط کار

ایزو OHSAS 18001 استانداردی است که تضمین کننده ایمنی وبهداشت محیطی برای کارکنان آن شرکت میباشد، این گوهینامه راهکار برونی برای تشخیص خطرات احتمالی و سپس به حداقل رساندن ریسک این خطرات ارائه میدهد، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 18001 تضمینی است برای کاهش حوادث در محیط کار و کاستن از هزینه آسیب دیدگی کارکنان


مزایای اخذ گواهینامه ISO 18001:

تحلیل و آنالیز بهسا کاهش خطرات محیط کار و کاهش هزینه های ناشی از حوادث

تحلیل و آنالیز بهسا ارتقاء روحیه و اعتماد به نفس کارکنان با توجه به به وجود آمدن ایمنی بالاتر در محیط کار

تحلیل و آنالیز بهسا اعتماد بیشتر مدیران به خدمات شما

 

ISO 14001

 اخذ گواهینامه iso 14001

گواهینامه حفظ سلامت محیط زیست

این گواهینامه تضمین میکند که سازمان دارنده آن به مسئولیت خود نسبت به محیط زیست عمل کرده و فعالیت های آن کمترین آسیب را به محیط زیست وارد میکند.


مزایای اخذ گواهینامه ISO 14001:                                                                                                                             

تحلیل و آنالیز بهسا  اثبات تعهد سازمان به مسائل زیست محیطی

تحلیل و آنالیز بهسا  حفظ منابع طبیعی

تحلیل و آنالیز بهسا  کاهش هزینه ها به دلیل مدیریت بهتر منابع

تحلیل و آنالیز بهسا  عمل به قانون و تعهد به مسئولیت اجتماعی

تحلیل و آنالیز بهسا  مدیریت پسماندها

تحلیل و آنالیز بهسا  ایمنی و بهداشت

 

 

مدیریت کیفیت درخدمات آموزشی IWA۲ & ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

راهنمای IWA۲ و همچنین ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ برای پوشش دادن موارد مربوط به توسعه، پیاده سازی، نگهداری و بهبود استراتژی ها و سیستم های آموزشی که برکیفیت محصول یا خدمات موثرند، می باشد.

چرا به ISO۱۰۰۱۵ نیاز داریم؟

جهانی شدن و توسعه سریع تکنولوژی ها، شرایط سازمان ها و رقابت را در بازار تغییرداده است. کیفیت منابع نیروی انسانی، فاکتور کلیدی برای حفظ عملکرد بالا می باشد. برای توسعه منابع انسانی لازم است که سرمایه گذاری مستمری انجام شود. برای محافظت از این سرمایه گذاری بر روی آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی، نیاز به سیستمی می باشد تا فرایندهای توسعه منابع انسانی را طرح ریزی، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل نماید.

آموزش های در حین کار در مقایسه با آموزش های معمول، بیشتر برای برآوردن نیازهای مشخص سازمانی می باشند. بیشترسازمان ها و شرکت ها در سراسر دنیا، توجه خودرا به طور ویژه به کارکنان معطوف می دارند و اعتقاد دارند که با ارزش ترین سرمایه سازمان کارکنان هستند ولی بیشتر آنها رابطه بین صلاحیت ها و کسب و کار را مدیریت نکرده اند. این استانداردها به مدیریت کمک می کند تا به هرآنچه می گوید عمل نماید.

پیاده سازی ISO ۱۰۰۱۵ و IWA۲

پیاده سازی این استاندارد شامل چهار (۴) مرحله می باشد. نخستین مرحله نیازسنجی آموزشی می باشد که در متن استاندارد چنین بیان شده است:

تعیین نیاز آموزشی باید برمبنای نیازهای آموزشی فعلی و نیازهای آموزشی مورد انتظار با توجه به صلاحیت های پرسنل باشد.

این امر نشان دهنده آن است که نیازهای آموزشی آتی باید در ارتباط با کسب و کار و اهداف استراتژیک باشند و باید از طریق منابع داخلی و خارجی نسبت به تامین خدمات آموزشی اقدام گردد.

نحوه یکپارچه نمودن ISO ۱۰۰۱۵ با ISO ۹۰۰۱ و استقرار IWA۲ :

پیاده سازی صحیح ISO۱۰۰۱۵ به سازمان کمک می کند تا اقدامات کنشی را به جای اقدامات واکنشی ( منفعلانه ) در ارتباط با صلاحیت پرسنل به انجام برساند. اقدامات کنشی اقداماتی هستند که سازمان قبل از اینکه نبود سطح مناسبی از آگاهی وصلاحیت برنامه ریزی و اقدام نماید. برای حصول اطمینان ازکیفیت آموزش ها، باید فرآیند آموزش را به عنوان بخشی ازسیستم مدیریت کیفیت سازمان درنظر گرفت. پایش و بهبود فرآیند مطابق ISO۱۰۰۱۵ / IWA۲ موجب حصول اطمینان از مدیریت و پیاده سازی صحیح سیستم دارد.

فرایند آموزش اثربخش طبق چرخه چهار مرحله ای دمینگ PDCA به شرح زیر است:

  -تعیین نیازهای آموزشی
  -طراحی و برنامه ریزی آموزشی
  -اجرای آموزش
  -ارزیابی خروجی و نتایج عملکرد و اثربخشی آموزش ها

ISO 10004 2010

سنجش و پایش رضایتمندی مشتری عامل اصلی و فلسفه وجودی هر سازمان و کسب و کاری است. نظارت دقیق بر رضایت مشتری و سنجش میزان رضایتمندی مشتری و ارتباط مشتریان از اهداف گواهینامه ISO 10004  میباشد.

پیاده سازی سیستم مبتنی بر ایزو 10004 میتواند به حفظ مشتریان و وفادارسازی آنها کمک کرده و نیازهای مشتریان را برآورده نماید.

هر چند پیاده سازی الزامات و اخذ گواهینامه در مقایسه با سایر گواهینامه ها ممکن است از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد اما تاثیر بسزایی در بهبود سازمان و ارتباط کسب و کار با مشتریان خواهد داشت.