مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت یک خدمت بسیار حساس و سودمند است که به مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها کمک می کند تا مواردی را که شاید به دلیل نگاه درونی به سازمان متوجه آن نشده اند و یا تجربه گذار از مشکلی را نداشته اند به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و راه کاری با توجه به شرایط سازمان و مشتریان خود دریافت نمایند.

مشاوره مدیریت در حوزه های گوناگونی ارائه شده و مدیران سازمانها و شرکت ها و افرادی که مایل به توسعه و یا راه اندازی کسب و کار خود هستند میتوانند از این خدمات استفاده نمایند. وجه تمایز خدمات مشاوره مدیریت گروه مشاورین مدیریت بهسا در این حوزه در اختیار داشتن یک تیم تخصصی کامل از کلیه رشته ها مدیریت بوده و این باعث می گردد تا کسب و کار شما از تمامی ابعاد مورد بررسی و بهبود قرار گیرد.

یکی از مهمترین مزیت های خدمات گروه مشاورین بهسا در حوزه مشاوره مدیریت ارایه خدمات اجرایی تمام زیر شاخه های مشاوره مدیریت و ارایه گزارشات دقیق از مراحل پیشرفت کار به کارفرما است.

مشاوران مدیریت موفق افرادی هستند که با تکیه بر تجربه و دانش روز دارای خلاقیت و تیزهوشی در ارائه راه حل های مناسب جهت ایجاد تغییرات در سازمان باشند، گروه بهسا با تکیه بر توانمندی نیروهای مجرب خدمات زیر را به شما ارایه می دهد :

  

..

مشاوره سرمایه گذاری

   

..

استراتژی و برنامه ریزی

   

..

منابع انسانی

   

..

برندینگ

 

..

مشاوره مدیریت ورزشی

   

..

ارتباط با مشتری

   

..

نظام آراستگی 5S

   

..

بازاریابی و فروش

  

..

تبلیغات

   

..

تجارت الکترونیک

   

..
 

استاندارد سازی