مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

 سرمایه یعنی نتیجه زحمت سالیان ما که اکنون بصورت یک اندوخته پتانسیل ایجاد یک کسب و کار جدید را برای ما ایجاد میکند. نگهداری سرمایه بصورت نقدی و یا سپرده های بانکی مخصوصا در کشورهایی که تورم بالایی دارند می تواند باعث کم ارزش شدن سرمایه، پس از چندسال شود، آنچه ما به شما پیشنهاد می دهیم بررسی و تحلیل بازار و انتخاب یک سرمایه گذاری با ریسک حداقلی و حتی الامکان مطابق با سلایق و تخصص شماست. این سرمایه گذاری می تواند در حوزه های مختلف از جمله تولید، خدمات، صنایع ساختمانی و یا حتی آموزش و درمان باشد.


      واحد مشاوره و سرمایه گذاری این خدمات را به شما ارائه می دهد:                                                                                                                                                    مشاوره سرمایه گذاری
                                                     

 مشاوره سرمایه گذاری بهسا  مشاوره و تحلیل بازار و محل سرمایه گذاری

 مشاوره سرمایه گذاری بهسا  مشاوره ریسک هر نوع سرمایه گذاری

 مشاوره سرمایه گذاری بهسا  مشاوره انتخاب پروژه ها برای سرمایه گذاری

 مشاوره سرمایه گذاری بهسا مشاوره نحوه سرمایه گذاری، مدت و میزان سرمایه گذاری در پروژه ها

 مشاوره سرمایه گذاری بهسا  مشاوره شراکت در شرکت ها و انتخاب سرمایه گذار و شرکای مالی و تجاری

 مشاوره سرمایه گذاری بهسا  مشاوره و ادغام، تفکیک و انحلال شرکت ها