مشاوره استراتژیک

مشاوره استراتژیک

آنچه در شروع هر تجارتی لازم است کار و اصل جدانشدنی رسیدن به موفقیت می باشد داشتن یک برنامه مدون با روشی کارشناسی شده برای رسیدن به اهداف سازمان است اما بسیاری از شرکت ها و سازمان ها با وجود داشتن برنامه موفقیت چشم گیری کسب نمی کنند، یکی از علل عدم نتیجه گیری این گونه شرکت ها عدم تحقیقات و بررسی قبل از تهیه سند استراتژی سازمان و عدم مطابقت برنامه ها با واقعیت های بازار و یا توانمندی های سازمان است. ما با نگاهی واقع بینانه و کارشناسی دقیق علاوه بر ارزیابی کسب و کار شما و اهداف شما از شروع کسب و کار با تدوین سند استراتژی سازمان بر اساس واقعیات و توانمندی های شما و مطابق با روشها و متدولوژی های روز دنیا شما را به نیل به اهدافتان یاری می دهیم.


ما می توانیم در شروع کسب و کار شما این خدمات را در حوزه مشاوره استراتژیک ارائه نماییم:                                                                                                           

مشاوره استراتژیک بهسا  مشاوره ارزیابی کسب و کار و امکان سنجیمشاوره استراتژیک

مشاوره استراتژیک بهسا  مشاوره تعیین خط مشی سازمان

مشاوره استراتژیک بهسا  مشاوره تعیین ماموریت و چشم انداز

مشاوره استراتژیک بهسا  مشاوره در تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان

مشاوره استراتژیک بهسا  مشاوره طبقه بندی استراتژی ها در چهار حوزه کارت امتیازی متوازن

مشاوره استراتژیک بهسا  مشاوره در تهیه نقشه استراتژیک سازمان