Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

مشاوره مدیریت منابع انسانی

مشاوره مدیریت منابع انسانی خدمتی است جهت ارتقاء کیفیت منابع انسانی و عملکرد آنها در سازمان. گروه مشاورین مدیریت بهسا افتخار دارد با تکیه بر تجارب عملیاتی و دانش متخصصین این حوزه خدمات خود را در زمینه مشاوره منابع انسانی در اختیار سازمانها و شرکتها قرار دهد.

همه مدیران می دانند که منابع انسانی مهم ترین ابزار برای مدیران می باشد، افرادی که می بایست اهداف سازمان را درک نموده و بتوانند آنها را به خوبی به اجرا درآورند. در این زمینه حوزه منابع انسانی از زمان راه اندازی یک مجموعه یکی از مهمترین ارکان سازمانها می باشد.

سازمانها و مدیرانی می توانند به موفقیت خود اطمینان داشته باشند که بهترین و کارآمدترین منابع انسانی را جذب نموده و آنها را در مکان مناسب بکار گیرند.

در این راستا گروه مشاورین مدیریت بهسا خدمات خود را در بخش های زیر ارایه می نماید:

  1. مشاوره تهیه چارت سازمانی و تهیه شناسنامه مشاغل
  2. مشاوره ارزیابی مشاغل و تدوین شرح شغل
  3. مشاوره تدوین شرایط احراز صلاحیت مشاغل
  4. مشاوره انجام مصاحبه و ارزیابی افراد
  5. مشاوره نیاز سنجی آموزشی در هر سمت
  6. مشاوره تدوین سیستم حقوق و پاداش
  7. مشاوره تدوین نظام پیشنهادات
  8. مشاوره ایجاد انگیزش در کارکنان

گروه بهسا افتخار دارد کلیه خدمات ذکر شده در زمینه مشاوره منابع انسانی را به صورت اجرایی کوتاه مدت و بلندمدت در اختیار سازمانها و شرکتها قرار داده و همچنین خدماتی نظیر تدوین آگهی های استخدام، انجام مصاحبه های شغلی، تدوین سئوالات استاندارد مشاغل و غیره را نیز به صورت عملیاتی پیاده سازی و اجرا نماید.

شما می توانید جهت دریافت خدمات فوق از طریق تکمیل فرم درخواست مشاوره رایگان در این سایت و یا تماس یا شماره سراسری 02125917071 کلیه خدمات را هر یک از نمایندگی های گروه مشاورین مدیریت بهسا دریافت نمائید.