Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

۷ نکته مهم در گزارش مالی فیسبوک

۷ نکته مهم در گزارش مالی فیسبوک

مدت‌ها بود که انتقادات زیادی در مورد عملکرد فیسبوک در رابطه با درآمدزایی از طریق تبلیغات  وجود داشت. در همین راستا فیسبوک در سال اخیر تلاش زیادی کرد تا درآمدهای تبلیغاتی خود را افزایش دهد. نتایج مالی این شبکه اجتماعی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که حالا دیگر چنین انتقاداتی به فیسبوک وارد نیست.

روزهایی را به خاطر بیاورید که فیسبوک به خاطر عدم توانایی در کسب درآمد کافی از تبلیغات موبایل مورد انتقاد قرار می‌گرفت. نتایج مالی این شبکه اجتماعی که اخیرا منتشر شده است نشان می‌دهد که حالا نه تنها دیگر چنین انتقاداتی به فیسبوک وارد نیست بلکه این شرکت طی یک سال اخیر منابع بالقوه زیادی را برای حصول درآمد بیشتر ایجاد کرده است. در ادامه برخی نکات جالب توجه در گزارش مالی فیسبوک را که به تازگی منتشر شده‌ است، با هم بررسی می‌کنیم.