Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

مشاوره برندینگ در گیلان و رشت

مشاوره برندینگ در گیلان و  رشت

مشاوره برندینگ یک نیاز مهم برای کسب و کارهای امروز است متاسفانه این خدمت در شمال کشور بخصوص گیلان و شهر رشت مورد توجه قرار نگرفته و صاحبان کسب و کار از اهمیت ایجاد نام تجاری معتبر غافل شده اند. داشتن یک نام تجاری معتبر علاوه بر اینکه حضور شما را برای سالها در بازار رقابتی تضمین میکند موجب اعتماد مشتریان، افزایش فروش و کاهش هزینه های بعدی تبلیغات و اطلاع رسانی میگردد.

برندینگ یک علم بسیار گسترده بوده که با تاثیزگذاری بر ذهن مشتری باعث میشود در هنگام انتخاب خدمات مشابه توسط ارائه دهندگان مختلف شما را برگزیده و با اطمینان از شما خرید نمایند.

مشاوره برندینگ به شما کمک می کند در مراحل مختلف کسب و کار از شروع تا اجرا، استراتژی مشخصی برای تاثیرگذاری بر ذهن مشتری و ماندگاری داشته باشید. تهیه استراتژی برندینگ، انتخاب رنگها، شعارهای تبلیغاتی و روش های فروش و ارتباط با مشتری با تکیه بر سیستم برندینگ از خدمات گروه مشاورین بهسا در این حوزه است.