Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

جلسه امروز شورای پول و اعتبار/ تغییر سود بانکی اولین پیشنهاد سیف؟

جلسه امروز شورای پول و اعتبار/ تغییر سود بانکی اولین پیشنهاد سیف؟

 اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جدید در حالی امروز-سه‌شنبه- برگزار خواهد شد که طبق وعده رییس کل بانک مرکزی باید تعیین سقفی برای سود تسهیلات اولین پیشنهاد وی به شورا باشد؛ اما شواهد نشان می دهد که بعید نیست چنین موضوعی در این جلسه طرح نشود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در اولین روزهای سال جاری سیف –رییس کل بانک مرکزی- با تاکید بر اینکه تنها مساله مورد نظر این بانک در حوزه سود تنها به سود سپرده نیست و سود تسهیلات را نیز مورد توجه قرار داده است اعلام کرد که طرح تعیین سقف برای سود تسهیلات اولین پیشنهاد بانک مرکزی در سال جدید در شورای پول و اعتبار خواهد بود.