Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

ارائه خدمات مشاوره مدیریت ، بازاریابی و فروش در استان اردبیل

ارائه خدمات مشاوره مدیریت ، بازاریابی و فروش در استان اردبیل

 با توجه به اینکه استان اردبیل دارای مزیت های گسترده رقابتی از جمله صنعتی، توریسم و قابلیت های مرزی و تجارت با کشورهای همسایه است رشد و توسعه کسب و کارها دارای پتانسیل بسیار بالائی بوده و گروه مشاورین مدیریت بهسا افتخار دارد خدمات خود را در حوزه مشاوره مدیریت، بازاریابی و فروش و همچنین برندینگ و استاندارد سازی به بنگاه های اقتصادی این استان ارایه نماید.

توجه به این نکته ضروری است که در مناطق در حال توسعه با توجه به موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی و با توجه به بازار رقابتی به وجود آمده ورورد بی برنامه به بازار میتواند عواقبی ناگوار برای صنایع و کسب و کارها به دنبال داشته باشد از این جهت برنامه ریزی و ایجاد یک واحد تخصصی جهت توسعه بازار و تحقیق در مورد نحوه ورورد به بازار بسیار ضروری می باشد.