Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

10 اشتباه رایج در نام گذاری برند

انتخاب نام برند یکی از مهمترین بخشهای حوزه برندینگ به حساب می آید. تصور کنید نام ها وجود نداشتند. آنگاه دنیای ما چقدر سخت تر بود ؟

در دنیای برندینگ و برندسازی نام یک میانبر برای انتخاب محصول یا خدمات دهنده در بین مشتریان است. به عنوان مشاور برندینگ توصیه هایی در مورد نام گذاری برند وجود دارد. متاسفانه بسیاری از شرکت ها در زمان نام گذاری برند خود اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند که نهایتا باعث دور شدن مشتری از اهداف برند می شود و نام برند آنها نمی تواند ذهنیت مورد نظر برند را به مشتری انتقال دهد.

در این مقاله به 10 اشتباه اصلی در انتخاب نام برند اشاره می گردد.