Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

گوگل شبکه‌ی اجتماعی غذا راه‌اندازی می‌کند

گوگل شبکه‌ی اجتماعی غذا راه‌اندازی می‌کند

گوگل در حوزه‌ی شبکه‌های اجتماعی چندان ماهر نیست. این غول جستجو هم‌اکنون در این حوزه روی +Google تمرکز کرده که بار دیگر موفق نشد آنطور که باید و شاید کاربران را به سمت خود جلب کند. اما به نظر می‌رسد گوگل شبکه‌ی اجتماعی را یکی از قطعه‌های بسیار مهم پازل خود می‌داند و قصد ندارد دست از تلاش بردارد.