Articles Tagged ‘کلمات کلیدی’

نبود درک صحیح از فناوری، عامل اقتصاد بیمار جوامع امروزی

نبود درک صحیح از فناوری، عامل اقتصاد بیمار جوامع امروزی

تا به حال حتما شما نیز به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا مدیریت اقتصاد تا به این حد دشوار است. اقتصاددان‌های تصمیم‌گیرنده در اغلب دولت‌ها و حکومت‌های سراسر دنیا هنوز متوجه نشده‌اند مرکز ثقل پیشرفت در دنیای امروز چیست. اما پاسخ نهایی رشد موثر اقتصادی در کدام زمینه نهفته است؟ پاسخ صحیح، بدون شک فناوری و تکنولوژی خواهد بود.