صنعت با سهم 34.9 درصدی رتبه اول را در ارزش صادرات کسب کرد

تهران -ایرنا - بخش صنعت با سهم 34.9 درصد از ارزش 20 میلیارد و 494 میلیون دلاری از صادرات غیرنفتی در 6 ماهه نخست امسال ، رتبه اول را در بین بخشهای دیگر از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، براساس جدول آماری سازمان توسعه تجارت ایران ، طی دوره این گزارش 15 میلیون و 370 هزار تن کالای صنعتی به ارزش هفت میلیارد و 163 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب از نظر وزن و ارزش 10 و دو درصد کاهش نشان می دهد . همچنین پتروشیمی با 12 میلیون و 195 هزار تن به ارزش هفت میلیارد و 128 میلیون دلار 34.7 درصد ارزش صادرات دوره این گزارش را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 36 و دو دهم درصد کاهش یافت .
علاوه براین میعانات گازی در 6 ماهه اول سال جاری سهم 19.6 درصدی از ارزش صادرات این مدت را از آن خود کرد ، به گونه ای که 9 میلیون و 241 هزار تن میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد و 26 میلیون دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب دو و 40 درصد افت داشت . صادرات محصولات کشاورزی هم در نیمه نخست امسال 7.9 درصد از ارزش کل را به خود اختصاص داد و صدور یک میلیون و 794 هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و 636 میلیون دلار انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب 13 و هشت درصد کاهش را ثبت کرد .

مجموع صادرات صنعت ، پتروشیمی ، میعانات گازی و محصولات کشاورزی 89.2 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی 6 ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داد.
طی دوره مورد بررسی هشت میلیون و 558 هزار تن مواد معدنی به ارزش 409 میلیون دلار صورت گرفت که سهم 1.9 درصدی از ارزش صادرات غیرنفتی این دوره را به خود اختصاص داد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن وارزش به ترتیب 32 و 49 درصد کاهش نشان می دهد .
فرش و صنایع دستی صادراتی در دوره مورد بررسی با رقم 0.6درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور کمترین سهم را داشت به گونه ای که در 6 ماهه نخست امسال پنج هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش 132 میلیون دلار صادر شد که از لحاظ وزن و ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 34 و 17 درصد افت را ثبت کرد . میزان صادرات غیرنفتی در دوره 6 ماهه نخست سال 1393 بالغ بر 50 میلیون و 328 هزار تن به ارزش 23 میلیارد و 872 میلیون دلار گزارش شده بود .

منبع: ایرنا