مناسبات تجاری و بانکی ایران و ایرلند با لغوکامل تحریم ها رشد پیدا می کند

نوشته شده توسط گروه مشاوره مدیریت بهسا.

 مناسبات تجاری و بانکی ایران و ایرلند با لغوکامل تحریم ها رشد پیدا می کند

به گزارش ایرنا از خانه ملت، ارسلان فتحی پور روز دوشنبه در دیدارلیم تومی رییس گروه دوستی پارلمانی ایرلند اظهارداشت: توسعه و گسترش ارتباطات درعرصه های مختلف میان دو کشور حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: سابقه تاریخی روابط خوب دو کشور بسترهای مناسبی برای افزایش مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بویژه روابط پارلمانی فیمابین فراهم کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجود ظرفیت های مناسب اقتصادی، کشاورزی و پزشکی در دو کشور تاکید کرد: رشد اقتصادی خوب ایرلند در سالهای اخیر و وجود بازاری مناسب و امن برای سرمایه گذاری های مشترک در ایران، می تواند به ارتقاء سطح مناسبات اقتصادی فیمابین منجر شود.

** بازار ایران بازاری امن برای سرمایه گذاری در منطقه

در ادامه این دیدار لیم تومی رییس گروه دوستی پارلمانی ایرلند و ایران بر گشودن فصل نوینی از مراودات سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایرلند تاکید کرد.

وی اظهارداشت: تبادل هیات های سیاسی،پارلمانی و تجاری و فعال کردن بخش های خصوصی دو کشور می تواند به توسعه پایدار همکاری های اقتصادی فیمابین منجر گردد.

رییس کمیسیون دارایی،هزینه های عمومی و اصلاحات پارلمان ایرلند بازار ایران را بازاری امن برای سرمایه گذاری در منطقه خواند و افزود:دولت و پارلمان ایرلند بر رفع موانع بانکی و لغو تحریم ها علیه ایران تاکید ویژه ای دارند.

لیم تومی در پایان با ابراز امیدواری از روند مذاکرات 1+5 با ایران بر آمادگی تجار و بخش خصوصی ایرلند جهت سرمایه گذاری های مشترک در کشورمان تاکید کرد

منبع : ایرنا