وزیراقتصاد هلند امروز وارد تهران می شود

نوشته شده توسط گروه مشاوره مدیریت بهسا.

«هنک کامپ» وزیر اقتصاد کشور هلند درچارچوب توسعه وتحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، امروز (یکشنبه) اول آذرماه در رأس یک هیأت بزرگ تجاری وارد تهران می شود.

نمایندگان بیش از 60 شرکت بزرگ هلندی عضو اتحادیه صنعتی و مؤسسات تحقیقاتی از بخش های انرژی وکشاورزی، وزیر اقتصاد را در این سفر همراهی خواهند کرد.
مذاکره با همتای ایرانی و سایر مقام های عالی رتبه کشورمان وهمچنین شرکت درسومین اجلاس مجمع کشورهای صادر کننده گاز ازبرنامه های تدوین شده برای هیأت هلندی خواهد بود.
قراراست نمایندگان شرکت های اقتصادی همراهی کننده وزیر، ضمن شناسایی بیشتر فرصت های اقتصادی درکشورمان و مذاکره با همتایان ایرانی، مراحل ابتدایی همکاری های مشترک خود را آغاز کنند.
لازم به ذکر است که روابط سیاسی واقتصادی کشورمان با هلند، متعاقب امضای توافقنامه هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران وکشورهای 1+5، وارد مرحله جدیدی شده وروند توسعه مناسبات میان دوکشور، مسیر رو به رشدی را طی می کند.
دراین راستا، هیأت های مختلفی میان دو کشور تبادل گردید که سفر وزیر امور خارجه هلند به تهران در شهریور ماه 1394 از آن جمله است.

منبع: ایرنا