نشست اتاق های بازرگانی کشورهای D8 با حضور ایران درآنکارا برگزار شد

نوشته شده توسط گروه مشاوره مدیریت بهسا.

نشست مشورتی اتاق های صنایع وبازرگانی هشت کشور اسلامی در حال رشد موسوم به D8 با شرکت نمایندگانی ازجمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو به میزبانی ترکیه روزپنجشنبه در آنکارا برگزار شد.

دراین نشست که درخصوص تشکیل فدراسیون اتاق های D8 تصمیم گرفته شد، سرپرستی هیات جمهوری اسلامی ایران را اسفندیار امید بخش دبیرکل سازمان های بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران برعهده داشت.
نشست با سخنرانی مصطفی الی تاش وزیر اقتصاد ترکیه، سید علی موسوی دبیرکل ایرانیD8 ، رفعت حصارجیکلی اوغلو رئیس اتحادیه اتاق ها و بورس های ترکیه به عنوان میزبان نشست ادامه یافت.
الی تاش با اشاره به اینکه حجم تجارت کشورهای دی هشت در دوره 1997 تا 2014 میلادی هفت برابر رشد کرد، افزود: دراین دوره حجم تجارت دی هشت با دنیا فقط سه برابر رشد کرده است که با نگاه به این ارقام می توان از موفق بودن دی هشت سخن گفت.
او با تاکید بر نقش بسیار تعیین کننده بخش خصوصی در توسعه تجارت، گفت: دولتهای دی هشت بایستی برای هموار کردن راه تجارت بخش های خصوصی و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری همکاری صمیمی بیشتری داشته باشند.
وزیر اقتصاد ترکیه هدف ازتشکیل دی هشت درسال 1997 میلادی را درآن دوره پیشگامی برای همگرایی کشورهای اسلامی با الگوگیری ازهمگرایی کشورهای پیشرفته غربی موسوم به جی هفت ذکر کرد وگفت: گرچه حجم تجارت بین کشورهای عضو سازمان در بدو تاسیس حدود 15 میلیارد دلار بود که در سال 2014 میلادی به 122 میلیارد دلار رسید ولی از تحقق هدف 500 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی دور است.
الی تاش مهمترین عامل بر سر راه تحقق این هدف را بحران مالی برخاسته از آمریکا در سال 2008 میلادی و تاثیرات نامطلوب آن بر اقتصاد جهانی از جمله کشورهای درحال رشد اسلامی خواند و گفت: حجم تجارت کشورهای دی هشت در تجارت جهانی بالغ بر 1.7 تریلیون دلار است که معادل 9 درصد تجارت جهانی است ولی سهمی که کشورهای عضو در این تجارت در بین خود دارند، فقط هفت درصد است که بایستی به سرعت افزایش داده شود.

حصارجیکلی اوغلو نیز با اشاره به اهمیت دی هشت در بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد: افزایش حجم تجارت بین اعضای دی هشت، به عنوان نیروی محرکه جدی برای توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی بین سازمان همکاری اسلامی خواهد شد.
رئیس اتحادیه اتاق ها و بورس های ترکیه گفت: هدف ازتاسیس دی هشت ایجاد هم افزایی نوینی بین کشورهای اسلامی با پیشقدمی هشت کشور بزرگ درحال رشد اسلامی بود. این کشورها با افزون بر 3.7 ترلیون دلار تولید ناخالص داخلی در صورت یک همگرایی اقتصادی هوشمند، فضای همکاری خوبی را در بین کشورهای اسلامی ایجاد خواهند کرد.
وی انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی، تسهیلات روادیدی، توسعه راههای تجارت را از جمله گام های مهم در راه همگرایی هشت کشور اسلامی در حال رشد خواند و گفت: به رغم این هنوز نمی توان از یک شبکه همکاری قدرتمند اقتصادی بین کشورهای عضو سخن گفت و باید با اراده و عزم جدی دولت ها و هموار سازی راه همکاری بین اعضا، راه برای شکوفایی همکاری بخش های خصوصی باز شود.
سید علی محمد موسوی نیز برظرفیت بالقوه بسیار بالا در دی هشت تاکید کرد بازار یک میلیارد نفری دی هشت، نیروی کار ارزان و موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی غنی در این کشورها، امتیازات بسیار ارزنده ای است که باید برای به حرکت درآوردن ظرفیت های بالقوه، راهکارهای لازم را شکل داد. یکی از این مکانیزم ها نیز تشکیل فدراسیون اتاق های دی هشت می باشد.
او با اشاره به دشواری های همگرایی اقتصادی بین اعضای دی هشت گفت : صرف نزدیکی بخش های خصوصی و یا دولتی کشورهای اسلامی برای تحقق اهداف دی هشت کافی نیست و یک هماهنگی و هم نوایی بین بخش های دولتی وخصوصی با رهبری و اراده جدی حکومت ها می توان به همگرایی مطلوب رسید.
اسفندیار امید بخش به دنبال این نشست به خبرنگار ایرنا گفت : طبق توافقی که بین نمایندگان اتاق های هشت کشور اسلامی درحال توسعه حاصل شد، مقرر گردید نشست کارشناسی دو روزه ای در پایان ماه فوریه (اوایل اسفند ماه ) برگزار شود وطی آن پیش نویس اساسنامه تشکیل فدراسیون اتاق های دی هشت آماده شود تا این اساسنامه درنشست آتی سران دی هشت در سال آینده میلادی به امضای روسای اتاق های دی هشت برسد.
گروه دی هشت یا گروه هشت کشور مسلمان درحال توسعه، از جمله پیمان های منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای درحال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفت وگو با کشورهای صنعتی تشکیل گردیده است. این پیمان به عنوان یک پیمان فرا منطقه ای ازشرق آسیا تا غرب آفریقا را دربر می گیرد و می تواند موجب عظمت کشورهای مسلمان شود.
جی هشت درژوئن 1997 در پایان اجلاس سران، فعالیت خود را رسماً آغاز کرد، و نخستین اجلاس سران « دی هشت »، در شهر استانبول در خرداد ماه 1376 برگزار گردید.
هشت کشور اسلامی ایران ، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه در آن عضویت دارند.
براساس تصمیمات اجلاس سران دی هشت سازمان مزبور دارای سه رکن اصلی، اجلاس سران، شورای وزیران، کمیته متشکل از کارشناسان ارشد هر کشور.
دبیرخانه دائمی این سازمان در استانبول قرار دارد و سید علی محمد موسوی از جمهوری اسلامی ایران مدت سه سال دبیرکل دوره ای این سازمان را بعهده دارد.

منبع: ایرنا