اصول و فنون مذاکره

محتوای دوره:

• کاربرد زبان بدن در برقراری ارتباط موثر
• یادگیری اصول و فنون مذاکرات حرفه ای
• یادگیری آداب مذاکرات
• آشنایی با ترفندهای مذاکراتی و نحوه برخورد با آنها
• توانایی نحوه شروع مذاکرات
• توانایی شیوه های برخورد در مذاکرات سخت
• مدیریت روابط عمومی
• به کارگیری تکنیک ها و کسب دانش نظری حوزه ارتباطات و روابط عمومی
• کسب مهارت های لازم در حوزه گفتار و نوشتار
• توانایی بهره گیری از فن آوری های نوین و امکانات جدید در حوزه روابط عمومی
• توانايي تصميم گيري براي انجام فعاليتهاي روابط عمومي
• توانايي تاثير بر تصميمات عالي سازمان