مرضیه وحدانی

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی (استاندارد ISO 22000:2005)

 

b2ap3_thumbnail_images_20150130-123140_1.jpgاستاندارد ISO 22000 از جمله استانداردهای تدوین شده توسط سازمان جهانی استاندارد در قالب استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000 و سیستم های HACCP کدکس مواد غذایی است که نسخه سال 2005 آن در تدوین این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته و در واحدهای مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی و به طور کلی فعال در چرخه تولید تا مصرف موادغذایی کاربرد دارد. 

  در سازمان هایی که این استاندارد سرلوحه کار تولید قرار گیرد، به طور غیر مستقیم امتیازات زیر حاصل می شود:

·         اثبات کفایت دانش فنی

·         اثبات توانمندی واحد برای مهار عوامل مخاطره آمیز در خط تولید

·         تائید ایمنی مصرف فرآورده تولیدی

·         تائید برابری فرآورده ها با استانداردهای مربوطه

·         جلب رضایت مشتریان

·         توانمندی رقابت در بازارهای جهانی

امتياز دهيد:

Share this article:

">